Μικρό μηχάνημα μετατρέπει τον βρώμικο αέρα σε ενέργεια

image ρύπανση του αέρα

 

Επιστήμονες του πανεπιστημίου της Αμβέρσας ανέπτυξαν έναν μηχανισμό που δίνει μία λύση στην ρύπανση του αέρα. Συγκεκριμένα καθαρίζει τον μολυσμένο αέρα ενώ ταυτόχρονα παράγει ενέργεια. Η διαδικασία αρχίζει από την στιγμή που το μηχάνημα εκτίθεται στο φως του ήλιου. Μία μεμβράνη που βρίσκεται πάνω του, χωρίζει τον φιλτραρισμένο αέρα από το αέριο του υδρογόνου σε δύο διαφορετικούς θαλάμους. Αργότερα το υδρογόνο που έχει αποθηκευτεί, χρησιμοποιείται ως καύσιμο.

 

Οι δημιουργοί του μηχανήματος στοχεύουν στην επίτευξη δύο βασικών «κοινωνικών» στόχων: καθαρός αέρας και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Κάνοντας χρήση του ηλιακού φωτός και χρησιμοποιώντας τεχνολογία παρόμοια με αυτή των φωτοβολταικών συστημάτων η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η ενέργεια δεν παράγεται απ’ευθείας από το μηχάνημα αλλά αντί αυτού ο αέρας καθαρίζεται και η ενέργεια μένει αποθηκευμένη με τη μορφή αέριου υδρογόνου.

 

Σας θυμίζουμε εδώ ότι η ανάγκη για καθαρό αέρα είναι επιτακτική κυρίως στις μεγαλουπόλεις. Διάφορες μικρο-εφευρέσεις έχουν γίνει για να δώσουν μία λύση στο πρόβλημα του μολυσμένου αέρα Η συγκεκριμένη λύση που περιγράφουμε σε αυτό το άρθρο ίσως αποτελέσει ένα βήμα για ποιο μόνιμες λύσεις.

 

Η χρησιμοποίηση του ηλιακού φωτός για τις καθημερινές μας ανάγκες είναι μία τάση της εποχής μας. Παρόμοιες έρευνες έχουν γίνει και για την δημιουργία νερού απο τον αέρα. Άλλες έχουν περάσει και στην πρακτική εφαρμογή, για την δημιουργία ενέργειας από την απορρόφηση του ηλιακού φωτός.