Οι καρδιακές αρρυθμίες είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ευθύνεται για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Μία διαφορετική χρήση του Apple Watch βοηθά στην πρόληψη των εγκεφαλικών μέσω της ανίχνευσης των